Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

FOTORELACJA Z FESTIWALU SZTUK „KORZENIE” – DZIEŃ I

W dniach 2-3 września 2016 r. w Chmielnie odbywa się pierwsza edycja Festiwalu Sztuk „Korzenie”. Organizatorem imprezy jest Fundacja Aby Chciało się Chcieć. Podczas pierwszego dnia, Festiwal zapoczątkowany został przez wernisaż wystawy fotografii „Moje Korzenie” w siedzibie GR Kaszuby. Wystawa była efektem prac uczestników oraz wykładowców warsztatów fotograficznych prowadzonych w LGR Kaszuby od maja do lipca.

Przybyli goście po obejrzeniu wystawy zaproszeni zostali na koncert kapeli kaszubskiej „Zgrôwańcë” z Kościerzyny, a następnie na koncert szant Gdańskiej Grupy Folkowej. Publiczność bawiła się doskonale podczas występów obu zespołów.

Po zakończonych koncertach wszyscy uczestnicy Festiwalu przenieśli się na Plac Trojana w Chmielnie, gdzie odbył się spektakl Teatru Młodych Gotów pt. „Mój Remus” oraz pokaz tańca z ogniem grupy Muspelfire.

Podczas imprezy wśród uczestników rozpowszechniono informacje na temat zasad przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.