Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „NASZA PIĘKNA  GMINA CHMIELNO – przyroda widziana oczami dzieci  i młodzieży”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z obszaru  Gminy Chmielno.

Na zgłoszenia czekamy do 18 października 2019 r.

Celem Konkursu jest umożliwienie zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń oraz wzmocnienie świadomości ekologicznej poprzez edukację regionalną i ekologiczną. Projekt ukierunkowany jest na rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby przyrody oraz uświadomienie prawidłowego dbania o środowisko naturalne dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zaproszeni zostaną na uroczysty finał konkursu do siedziby LGR Kaszuby w Chmielnie, podczas którego dla laureatów konkursu odbędą się zajęcia warsztatowe z zakresu ekologii. W ramach konkursu przewidziano pakiety nagród  dla szkół biorących udział w konkursie.

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu
2. Plakat
3. Formularz zgłoszeniowy

eko mlodziaki jpg