Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

DNI OTWARTE FUNDUSZY UE 2019

W dniu 10.05.2019 r. w ramach inicjatywy pt. "Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby - z ekologią za pan brat - Moja Ziemia, Czysty Świat" realizowanej w ramach Dni Otwartych Funduszy Unii Europejskiej w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Chmielnie oraz podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" ze Szklanej. 

Goście nasi wykonywali pieknwe prace plastyczne na torebkach wigofilowych, wzięli udzial w projekcji filmu, korzystali z gier i zabaw dostępnych w siedzibie CPiE takich jak łowisko czy mega puzzle oraz korzystali z aplikacji multimedialnej przy użyciu tabletów: „Jeziora Kółka Raduńskiego”. Przedmiotowa aplikacja powszechnie dostępna jest w serwisie sklep play. Wykorzystanie jej na zajęciach stanowiło niezwykle interesujący element edukacyjny dotyczący jezior tworzących tzw. „Kółko Raduńskie”, obszaru, na jakim jest położone, wszelkich informacji związanych z poszczególnymi jeziorami, takich jak np.. powierzchnia, głębokość czy występujących w nich ryb. Atrakcją dla naszych uczestników zajęć była możliwość tzw. osuszenia wód z danych jezior w celu obejrzenia ukształtowania dna danego zbiornika. Taki efekt w aplikacji uzyskano dzięki wykorzystaniu map batymetrycznych. Dodatkowo dzieci miały możliwość oglądania filmików nagranych znad zbiorników wchodzących w skład „Kółka Raduńskiego”.