Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie informuje, iż w dniach 17-19 września 2021 r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w tegorocznej edycji,  w formule hybrydowej: stacjonarnie oraz on-line (decyzja należy do Państwa). Zachęcamy beneficjentów realizujących projektu ze środków Unii Europejskiej  zainteresowanych wzięciem udziału w tegorocznej edycji DOFE do zgłaszania swych projektów, inicjatyw zgodnie z poniższym harmonogramem.

  1. W dniach 9-10 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło stronę internetową www.dniotwarte.eu poprzez którą mogą Państwo zgłaszać swoje wydarzenia.
  2. Do 20 sierpnia 2021 r. – Ministerstwo czeka na przesłanie formularzy zgłoszeniowych elektronicznie poprzez stronę internetową (formuła on-line lub stacjonarna) do udziału w wydarzeniu.
  3. Możliwość wycofania zgłoszenia - do 10 września 2021 r.
  4. Do 5 września 2021 r. – ma nastąpić publikacja wszystkich materiałów video oraz wydarzeń, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Dniach Otwartych na stronie internetowej www.dniotwarte.eu .
  5. 12 października 2021 r. – ostateczny termin na wypełnienie i przesłanie elektronicznie ankiety podsumowującej Dni Otwarte przez Beneficjentów.

 

Załączniki:

DOFE