Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

CIĄG DALSZY ZAJĘĆ POPULARYZUJĄCYCH KASZUBSZCZYZNĘ

W siedzibie LGR Kaszuby kontynuujemy realizację zajęć edukacyjnych popularyzujących kaszubszczyznę. Przypominamy, że do udziału w zajęciach zgłosiło się 9 szkół z obszaru działania LGR Kaszuby. Goście z minionego tygodnia to: Gimnazjaliści ze Szkoły w Kamienicy Szlacheckiej i Katolickiego Gimnazjum w Kartuzach – 22 osoby, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach – 51 osób, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach – 17 osób.

Zajęcia zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej

Poniżej prezentujemy efekty pracy naszych gości.