Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem „Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego” Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zwraca się do Państwa z prośba o uzupełnienie ankiety z poniżej wskazanego linku:

https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k

Celem audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych między innymi poprzez właczenie mieszkańców do dyskusji na temat krajobrazu i jego pomorskiej specyfiki. Za pośrednictwem ankiety można wypowiedzieć się w szczególności na temat swojego bezpośredniego otoczenia i tego, jaki mamy do niego stosunek. Pytania ukierunkowane są na lokalny kontekst – tożsamość i swojskość krajobrazu, identyfikowanie się z nim, przywiązanie do jego specyfiki.  Zachęcamy więc do poświęcenia krótkiej chwili i wypełnienia formularza – im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym bardziej miarodajne będą wyniki, którymi finalnie Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego podzieli się publicznie.