Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAWODY WĘDKARSKIE ZORGANIZOWANE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

W dniu 26.05.2018 r. przedstawiciele LGR Kaszuby wzięli udział w Pikniku Wędkarskim „Dzień Dziecka” na Wyspie Łabędziej w Gaju Świętopełka w Kartuzach. Cykliczne już wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Nr 57 Polskiego Związku Wędkarskiego w Kartuzach we współpracy z LGR Kaszuby.
Główną atrakcją imprezy były zawody wędkarskie dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz w kategorii dziadek/babcia/wnuk/wnuczka. Zainteresowaniem gości cieszyły się konkursy sportowo-sprawnościowe przygotowane przez animatorów, pokaz sprzętu ppoż. oraz zabawy wędkarskie z LGR Kaszuby.
Zawody wędkarskie zakończyły się oficjalnym ważeniem złowionych ryb oraz uroczystym wręczeniem nagród przez organizatorów wydarzenia.
Przepiękna pogoda sprzyjała wszystkim uczestnikom, których na coroczne wydarzenie przybywa coraz więcej. Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do rodzinnego spędzenia miłego czasu na świeżym powietrzu.

Wydarzenie w zakresie animacji lokalnej zostało zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel Ogólny 4: Poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel Szczegółowy 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. Inicjatywy lokalne na rzecz dialogu obywatelskiego i zwiększania udziału lokalnych społeczności, w tym rybaków, w rozwoju lokalnym i zarządzaniu zasobami rybołówstwa