Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZARYBIANIE KASZUBSKICH JEZIOR

W dniach 09.04.2018 r. oraz 20.04.2018 r. miejsce miały wydarzenia związane z zarybianiem Jeziora Raduńskiego Górnego w miejscowości Zgorzałe – sielawą oraz Jezior: Rekowo, Kłodno i Białego w okolicach miejscowości Chmielno – węgorzem, w których uczestniczyli przedstawiciele LGR Kaszuby.  Dzięki udziałowi w/w wydarzeniu mieliśmy okazję obserwować cały proces zarybiania począwszy od przekazania narybku lokalnym rybakom, przez udanie się w różnego rodzaju miejsca zlokalizowane na jeziorach, hartowanie – stopniowe przyzwyczajanie do temperatury wody, aż po ich rozpowszechnienie.