Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAJĘCIA PROPAGUJĄCE KASZUBSZCZYZNĘ

Za nami ostatnie zajęcia propagujące kaszubszczyznę. W dniu 28.11.2018 r. w siedzibie stowarzyszenia w zajęciach udział wzięło 35 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Egiertowie.

Łącznie w ramach inicjatywy z zajęć skorzystało 339 uczniów.

Zajęcia zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej
Poniżej prezentujemy efekty pracy naszych gości.