Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z KAMIENICY SZLACHECKIEJ

W dniu 04.04.2022 r. odbyły się warsztaty wykonywania mydeł glicerynowych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Szlacheckiej. W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy IV oraz V.  Po przeprowadzeniu pierwszej części warsztatów i pozostawieniu przygotowanych zalanych forem do wystygnięcia, dzieci skorzystały z oferty sali multimedialnej oraz obejrzały edukacyjny film 3D.

Zajęcia wykonywania mydeł glicerynowych realizowane były w ramach  projektu współpracy pn. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

Pokaz edukacyjnego filmu 3D zrealizowano w ramach:
Celu ogólnego 2. Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Celu szczegółowego 2.1 Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcia 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na jakość wód poprzez projekcję filmów edukacyjnych w LGR Kaszuby