Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  1/1.3./2020, 1/3.1./2020, 1/3.2./2020, 1/3.3./2020

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach następujących przeprowadzonych naborów  1/1.3./2020, 1/3.1./2020, 1/3.2./2020 oraz 1/3.3./2020 trwających od 17.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

Wyniki naborów:

1/1.3./2020
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

1/3.1./2020
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

1/3.2./2020
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania

1/3.3./2020
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGR KASZUBY

 

Opublikowano: 28.09.2020 r.