Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WARSZTATY POPULARYZUJĄCE KASZUBSZCZYZNĘ

W  dniu 31.03.2022 r. przeprowadziliśmy warsztaty tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na drewnianych deskach. W zajęciach uczestniczyło 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mirachowie. Podczas spotkania powstały przepiękne prace – deski zdobione wzorami tradycyjnego kaszubskiego haftu.

Uczestnicy zajęć w pierwszej części spotkania poznali kilka istotnych ciekawostek odnośnie historii malarstwa, metod nakładania farb, po czym przystąpili do pracy: wybrane wzory kaszubskiego haftu nanoszono na drewniane deski za pomocą kalek technicznych, następnie nakładano farby zgodnie z tradycyjną kolorystyką. Gotowe deski stały się własnością uczestników warsztatów. 

Zajęcia malarstwa na deskach zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel Ogólny 1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej