Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

W LGR KASZUBY ODBYŁY SIĘ WARSZTATY MALARSTWA NA SZKLE

Pierwszy kalendarzowy dzień wiosny pracownicy LGR Kaszuby spędzili w towarzystwie młodzieży z Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach. Nasi goście tego dnia wzięli udział w warsztatach malowania na szklanych antyramach. Uczniowie starannie i dokładnie pracowali nad swoimi dziełami. Wspaniałe efekty ich zaangażowania widać na poniższych zdjęciach. Po warsztatach plastycznych młodzież obejrzała film przyrodniczy 3D i wzięła udział w zajęciach edukacyjnych, które przeprowadzone zostały w sali multimedialnej.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej