Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

W LGR KASZUBY ODBYŁY SIĘ SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW

25 i 26 kwietnia br. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się spotkania informacyjne nt. naborów wniosków o dofinansowanie  operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. W trakcie spotkań przedstawione zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie. Szczegółowo omówiono również kryteria wyboru operacji oraz wniosek o dofinansowanie.