Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dnia dzisiejszego nie zatwierdziło formularza wniosku o dofinansowanie oraz formularza uproszczonego biznesplanu. Planowany termin zatwierdzenia ww. dokumentów to przełom stycznia i lutego 2017 r.

W związku z powyższym LGR Kaszuby na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 58 684 35 80 lub 530 530 733.