Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Ogłaszamy Konkurs na „Ciastko Odpustowe”

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Kaszubska Fundacja „Nasza Chëcz” oraz Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie” serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na „Ciastko Odpustowe”, który ralizowany jest w ramach inicjatyw lokalnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby. 

Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca 2022 r. do godz. 11.00

Celem Konkursu jest w szczególności:  promocja kaszubskiej kuchni regionalnej, wymiana doświadczeń kulinarnych, aktywizacja lokalnej społeczności, promowanie lokalnego tradycyjnego wypieku.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu.

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu
2. Plakat
3. Formularz zgłoszeniowy

 PLAKAT_ciastko