Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

OD PONIEDZIAŁKU PRACA WRE

W poniedziałkowy poranek 20 listopada br. w siedzibie LGR Kaszuby przywitaliśmy grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przodkowie. Dzieci malowały wzory kaszubskie oraz postacie świętych na szklanych antyramach. Po skończonej pracy dzieci skorzystały z naszej sali interaktywnej oraz obejrzały film w 3D.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej