Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

LGR KASZUBY ZAPRASZA DO KONSULTOWANIA LSR ORAZ PROCEDUR

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, LGR Kaszuby przedstawia propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, procedurach oraz kryteriach wyboru operacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. Uwagi wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian powinny być złożone w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Biura LGR Kaszuby (ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno), w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej informacji tj. do 28.10.2016 r. do godz. 16.00.


Dokumenty do pobrania:
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami
Regulamin organizacyjny Rady wraz z proponowanymi zmianami