Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

„L'APERITIF ŚWIĄTECZNIE” w LGR Kaszuby

W czwartek 12 stycznia 2023 r. w LGR Kaszuby odbył się koncert kolęd pt. „L'APERITIF ŚWIĄTECZNIE”, wyjątkowa, bożonarodzeniowa odsłona duetu, który tworzą wokalistka Daria Zaradkiewicz oraz akordeonista Paweł A. Nowak. Serdecznie dziękujemy artystom za poświęcony czas!
Organizatorem koncertu była Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby oraz Fundacja „Aby Chciało się Chcieć”.
Wydarzenie zrealizowano w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 4: Poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel Szczegółowy 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. Liczba inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym