Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Państwo,
Poniżej LGR Kaszuby przekazuje informacje na temat PLANOWANYCH naborów wniosków. Pomimo odległego terminu informacje te pozwolą potencjalnym Wnioskodawcom na przygotowanie niezbędnych dokumentów, których uzyskanie może się przedłużać ze względu na pandemię koronawirusa.

Planowany termin wszystkich naborów: lipiec-sierpień 2020 roku

1) Konkurs dla JST realizowany w ramach:
Cel Szczegółowy: 1.3 Tworzenie i/lub rozwój publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, związanych z kaszubską tradycją rybacką
Przedsięwzięcie: 1.3.1 Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością
Planowany limit środków dostępnych w naborze: ok. 290 000 zł
Kryteria oraz informacja o wymaganych załącznikach

2) Konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR Kaszuby
Przedsięwzięcia: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
Planowany limit środków dostępnych w naborze: ok. 60 000 zł
Kryteria oraz informacja o wymaganych załącznikach

3) Ogólnodostępny konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby
Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby
Planowany limit środków dostępnych w naborze: ok. 680 000 zł
Kryteria oraz informacja o wymaganych załącznikach

4) Konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej dla rybaków realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.3 Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej
Przedsięwzięcia: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką
Planowany limit środków dostępnych w naborze: ok. 230 000 zł
LGR Kaszuby oczekuje na „uwolnienie” środków finansowych w wysokości ok 200 000 zł. Oznacza to, że środki te wracają do puli konkursowej w związku z rozwiązaniem jednej z umów o dofinansowanie. Na chwilę obecną oczekujemy na formalne zakończenie sprawy. W przypadku przedłużających się formalności konkurs zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
Kryteria oraz informacja o wymaganych załącznikach

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją można pobrać w zakładce DO POBRANIA -->DOKUMENTY. Prosimy pamiętać, że do dnia ogłoszenia konkursów o dofinansowanie wzory dokumentów mogą się zmienić, dlatego zawsze należy wypełniać dokumenty umieszczone w ogłoszeniu o naborze wniosków.