Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Edukacja Ekologiczna w Sieci

Edukacja Ekologiczna w Sieci

Projekt realizowany był we współpracy czterech Lokalnych Grup Rybackich: LGR Kaszuby, Północnokaszubskiej LGR, Słowińskiej GR oraz LGR „Pojezierze Bytowskie”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia jakim jest aplikacja edukacyjna oraz stworzona zostanie ogólnodostępna strona internetowa. W oparciu o zakupione i udostępnione stoły multimedialne z ekranem dotykowym powstaną punkty informacji ekologicznej w czterech Centrach Edukacji i Promocji w Chmielnie, Łupawsku, Przewłoce i Władysławowie.

Zapraszamy na stronę projektu ekowsieci.pl

Ekowsieci-2