Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Działalność LGR Kaszuby do 2015 r.

Działalność Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w latach 2010 - 2015 obejmowała, oprócz organizacji konkursów o dofinansowanie projektów, wiele zadań takich jak:

- aktywizacja lokalnej społeczności zamieszkującej obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych, kursów oraz szkoleń;
- organizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych takich jak plenery twórczości ludowej, konkursy;
- współfinansowanie spotkań i imprez odbywających się na obszarze LGR Kaszuby np. wydarzeń kulturalnych, zawodów wędkarskich, pikników, festynów, konkursów;
- realizacja projektów współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Rybackimi.

 

IMGP1187a

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wcześniejszą działalnością LGR Kaszuby:

- Działania aktywizujące
- Działania promocyjne i kulturalne
- Wydarzenia współfinansowane przez LGR Kaszuby
- Ochrona środowiska

Projekty współpracy zrealizowane przez LGR Kaszuby:

- Maszoperia Pomorskich LGR

- Maszoperia Pomorskich LGR II

- Dożynki Prezydenckie w Spale

- Jarmark Dominikański 2013

Fischmarkt 2013

Fischmarkt 2014

Projekt edukacyjny dotyczący produktów rybactwa - Kuchnia z ikrą I

- Kuchnia z ikrą II

- Kuchnia z ikrą III

Wizyty studyjne do Niemiec, Finlandii i Estonii

Wizyty studyjne do Bułgarii oraz Szwecji

Wyjazd studyjny do Holandii

Wyjazd studyjny po obszarze LGR Żabi Kraj oraz LGR Dolina Karpia

Wizyta przedstawicieli LGR Kaszuby i PLGR w Bułgarii

Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność 

- Północny Szlak Rybacki