Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

AKTYWNI NA START – OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

ogłoszenie_1

ogloszenie_2

ZAŁĄCZNIKI:
1. Kryteria oceny formalnej wniosku o dofinansowanie zadania
2. Kryteria wyboru zadania do dofinansowania
3. Wniosek o dofinansowanie zadania –WZÓR
4. Umowa o dofinansowanie zadania – WZÓR
5. Sprawozdanie z realizacji zadania – WZÓR
6. Procedura dotycząca zasad udzielania mikrodotacji w ramach regrantingu

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się, realizacji i rozliczania dotacji w ramach regrantingu na realizację zadań pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby AKTYWNI na START.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja 2016r. w godz. 15.00 – 16.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY, ul. P. Bukowskiego 2A w Chmielnie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do 16 maja 2016r. mailem na adres biuro@lgrkaszuby.pl lub telefonicznie pod numerem (58) 684 35 80 lub 533 500 541.

W przypadku pytań informacji udziela: Ewelina Lila, tel. 533 500 541, e-mail: e.lila@lgrkaszuby.pl

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zaprasza wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje poświęcone zasadom ubiegania się, realizacji i rozliczania dotacji w ramach regrantingu na realizację zadań pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby AKTYWNI na START.

Ze względów organizacyjnych należy umówić termin i godzinę spotkania pod numerem telefonu (58) 684 35 80 lub 533 500 541

W przypadku pytań informacji udziela: Ewelina Lila, tel. 533 500 541, e-mail: e.lila@lgrkaszuby.pl

KOMUNIKAT

W dniu 27 maja 2016 r. (w ostatni dzień naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć) nie będą udzielane indywidualne konsultacje poświęcone zasadom ubiegania się, realizacji i rozliczania dotacji w ramach regrantingu na realizację zadań pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby AKTYWNI na START.

stopka