Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

AKTUALNE KONKURSY

 OGŁOSZENIE Z DNIA 23.07.2020 r.  (nabór od 17 sierpnia  do 31 sierpnia 2020 r.)

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących naborów:

 Opublikowano: 23.07.2020 r.