Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W DNIU 24.06.2021 R.

Na podstawie §12 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. (czwartek)
o godzinie 16:30 w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2a.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin zebrania na podstawie §12 ust. 4 Statutu zostanie wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 17:00.

Z poważaniem,
Stanisław Klimowicz
Prezes Zarządu LGR Kaszuby

Do pobrania:

Program  oraz materiały Walnego Zebrania Członków