Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

OGŁASZAMY KONKURS NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA GRY EKOLOGICZNEJ

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza konkurs na opracowanie scenariusza gry ekologicznej, której motywem przewodnim jest np. ekologia, recykling, ochrona środowiska itp. Praca może być wykonana wybranymi przez uczestników technikami np. rysunek, szkic, obraz, wydzieranka, wyklejanka, komputerowo itp. Forma oraz format wykonania gry również są dowolne.

Konkurs skierowany jest do klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze następujących gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca i Sulęczyno. W konkursie określa się następujące kategorie wiekowe:

I KATEGORIA – uczniowie klas IV– VI szkół podstawowych,
II KATEGORIA – uczniowie klas I – III szkół gimnazjalnych.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 2 czerwca 2017 r. do godziny 16:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Edukacja Ekologiczna w sieci”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz promowanie tych wartości.

Szczegóły nt. konkursu w złącznikach:

1. Regulamin,

2. Formularz zgłoszeniowy.