Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

"Zostanę rybakiem" - zajęcia dla dzieci

W środowe popołudnie uczniowie ze szkoły w Chmielnie odwiedzili nas, aby poczuć się rybakiem.
Na zajęciach dzieci dowiedziały się, jak w dawnych czasach wyglądała praca rybaka oraz poznały sprzęty używane do połowu ryb. Podczas zajęć zaprezentowano także kaszubskie stroje rybackie.
Po nauce przyszła pora na zabawę, dzieci wcieliły się w rolę nowoczesnego wędkarza i złowiły drewniane rybki, co można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Zajęcia zrealizowano w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2. Działania kulturalne ukierunkowane na odnowienie kaszubskiej tożsamości LGR, w tym upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka