Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

"ZAWÓD RYBAKA JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB"...

Rozwijamy się… Już niebawem w ofercie Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby zajęcia w nowo powstającej pracowni rybackiej. Obecnie trwają prace związane z budową i wyposażeniem pracowni rybackiej, inicjatywy współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zawód rybaka jako element dziedzictwa kulturowego Kaszub”.

Zamierzeniem realizacji projektu jest zarówno powstanie zewnętrznej pracowni rybackiej służącej ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub jakim jest zawód rybaka na naszym obszarze oraz kultywowanie języka kaszubskiego poprzez popularyzację kaszubskich nazw rybackiego sprzętu i narzędzi. Obiekt przeznaczony będzie do prowadzenia zajęć z grupami szkolnymi na temat rybackiego charakteru Kaszub środkowych, ginącego zawodu rybaka, strojów, sprzętu używanych przez rybaków oraz ich kaszubskich nazw.