Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR KASZUBY - 26 KWIETNIA 2018 R.

Na podstawie §12 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26.04.2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby w Chmielnie,  ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin zebrania na podstawie §12 ust. 4 Statutu zostanie wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 17:30.

 Z poważaniem,
Stanisław Klimowicz
Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby