Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 25.04.2019

Na podstawie §12 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin zebrania na podstawie §12 ust. 4 Statutu zostanie wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 17:30.

Prezes Zarządu LGR Kaszuby
Stanisław Klimowicz