Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY - 14.05.2021 R.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr r 101/XV/2020 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 25 czerwca 2020 r. uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. (piątek)  o godz. 13.30 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 14.00.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  2.  Dyskusja nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
  3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby
  4. Dyskusja nad projektem Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
  5. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
  6. Analiza dotychczasowych naborów pod względem realizacji celów określonych w LSR
  7. Dyskusja, wolne wnioski
  8. Zakończenie posiedzenia

 

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

 Alicja Mazur