Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA MALARSTWA

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach plastycznych pt. "Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana – edycja II", które odbywać się będą w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie.

Celem projektu jest budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci i młodzieży, zachowanie różnorodności kulturowej województwa, wzrost zaangażowania w kulturę, sztukę i poszerzenie wiedzy o środowisku lokalnym poprzez poznanie przez uczestników projektu elementów tradycyjnych strojów oraz atrybutów kaszubskich i rybackich np. nut, instrumentów, narzędzi, strojów itp.
Zajęcia przeznaczone są dla grup 15 osobowych uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych.

W celu wzięcia udziału w pokazach należy dostarczyć/przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres biuro@lgrkaszuby.pl lub faxem nr 58 684-35-80 lub dostarczyć do siedziby LGR Kaszuby oraz zapoznać się z regulaminem. O udziale w warsztatach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Pomorskie w ramach projektu pt. „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana – edycja II”.
Warsztaty realizowane są w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 1zł od osoby.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy dla Szkoły
Zgoda rodzica

LOGO woj. pomorskie