Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE O NAGRODĘ BURSZTYNOWEGO MIECZYKA

Trwa 29. edycja konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla pomorskich organizacji pozarządowych.

Do zdobycia są nagrody finansowe lub rzeczowe w siedmiu kategoriach:
•    Pomoc społeczna
•    Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
•    Kultura
•    Edukacja
•    Społeczeństwo obywatelskie
•    Współpraca międzynarodowa
•    Debiut roku


Organizacje pozarządowe mogą nadsyłać wnioski nominacyjne online do 9 października 2023 r. do godz. 16:00.

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" jest wieloletnim partnerem konkursu i fundatorem nagrody specjalnej - wizyty studyjnej w Brukseli, za szczególne działania na rzecz integracji europejskiej, budowania świadomości obywatelskiej i europejskiej, współpracy międzynarodowej.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie, wzór wniosku zgłoszeniowego i regulamin, dostępne są na stronie : https://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl.