Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPRASZAMY DO KONSULTOWANIA LSR

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby przedstawia propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Uwagi wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian powinny być złożone w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Biura LGR Kaszuby (ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno), w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej informacji tj. do 7.08.2018 r. do godz. 16.00.

Dokumenty do pobrania:
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami