Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAKOŃCZENIE PLENERU RZEŹBIARSKIEGO

W dniu 29.04.2021 r. uroczystym spotkaniem podsumowującym Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zakończyła realizację tygodniowego Pleneru Rzeźbiarskiego pt. „Tradycje lokalne w drewnie zaklęte”.

Była to okazja do zaprezentowania przez artystów efektów ich ciężkiej pracy. Z przyjemnością każdego dnia trwania inicjatywy obserwowaliśmy postępy prac rzeźbiarzy, z rąk których powstały między innymi: witająca Kaszubka, ławica rybek, rybak z siecią, rybak w fajką, ryba w szuwarach i rybak w łodzi z wiosłem.

Podczas spotkania podsumowującego uczestnikom pleneru zostały wręczone dyplomy oraz drobne upominki.  Wszystkie rzeźby powstałe podczas warsztatów można będzie oglądać podczas ogólnodostępnej wystawy.

Inicjatywa realizowana była w ramach projektu pt.: „Rybactwo wczoraj i dziś - realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta” zgodnie z działaniami prowadzonymi w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4.  Zwiększenie zatrudnienia spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.