Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAJĘCIA NA SALI MULTIMEDIALNEJ LGR KASZUBY DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY W BUKOWINIE

Uczniowie Zespołu  Szkolno - Przedszkolnego w Bukowinie, którzy odwiedzili nas w dniu 23.02.2016 r., podczas popołudnia spędzonego w Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby oprócz seansu filmowego, miło spędzili czas na sali multimedialnej korzystając z różnych gier i zabaw.