Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYBNIE

W dniu 27.09.2019 r. w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie odbyły się warsztaty plastyczne malowania na tkaninie oraz ceramice dla 43 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grzybnie. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w projekcji edukacyjnego filmu 3D oraz skorzystali z atrakcji naszej sali wielofunkcyjnej.  

Warsztaty plastyczne oraz projekcje edukacyjnych filmów przyrodniczych dla uczniów ze Szkoły w Grzybnie zostały zrealizowane w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej

oraz

Cel Ogólny 2: Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze
Cel Szczegółowy 2.1. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na stan biologiczny i chemiczny wód w zbiornikach wodnych