Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z MIECHUCINA

W dniu 30.10.2019 r. w naszej siedzibie miejsce miały edukacyjne zajęcia dla grupy 47 przedszkolaków z Miechucina o tematyce związanej z tradycyjnym sprzętem rybackim i pracy rybaka. Dzieciaki z zaciekawieniem pogłębiły swoją wiedzę nt. zawodu rybaka, używanych przez niego narzędzi oraz stroju niezbędnego do pracy. Uczestnicy zajęć mieli możliwość obejrzenia prawdziwych narzędzi i sieci zgromadzonych w siedzibie LGR Kaszuby.
W drugiej części spotkania mali goście obejrzeli bajkę o rybaku i złotej rybce, a następnie kolorowali swoje obrazki i układali mega puzzle również związane z zawodem rybaka.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2. Działania kulturalne ukierunkowane na odnowienie kaszubskiej tożsamości LGR, w tym upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka