Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Wyjazd studyjny na Pojezierze Suwalsko-Augustowskie

W dniach 23-26 maja 2022 r. członkowie oraz mieszkańcy z obszarów działania LGR Kaszuby, Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei oraz LGR „Zalew Wiślany” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Pojezierze Suwalsko – Augustowskie.
Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili siedziby dwóch lokalnych grup rybackich tj. w LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz w LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Podczas tych spotkań zostały wymienione doświadczenia, zaprezentowano dotychczas zrealizowane projekty, osiągnięcia jak również zostały omówione problemy, z którymi zmagają się poszczególne obszary działania.
Przedstawiciel LGR-ów odwiedzili gospodarstwo rybackie, gdzie zostały zaprezentowane wylęgarnie ryb m.in. pstrąga, węgorza oraz jesiotra. Omówiony został cały proces hodowli oraz specyfika działalności tego zakładu. Ponadto zwiedzono Muzeum Wigier, w którym przedstawiona został historia Wigierskiego Parku Narodowego – jednego z największych parków narodowych w Polsce oraz ciekawe wystawy fauny, flory, głębin jezior oraz rzek.
Kolejnym etapem wyjazdu było zwiedzanie Klasztoru Kamedułów położonego nad jeziorem Wigry, tam została przybliżona historia powstania klasztoru. Uczestnicy zwiedzali dawne eremy zakonników, wieżę zegarową oraz przepiękne ogrody.
Podlasie oprócz malowniczych krajobrazów i licznych atrakcji turystycznych może pochwalić się wspaniałą kuchnią regionalną. Do specjałów podlaskich z całą pewnością można zaliczyć m.in. kartacze, baby ziemniaczane czy też sękacze. Uczestnicy wyjazdu bardzo chętnie brali udział w zorganizowanych przez lokalne gospodynie warsztatach wypiekania sękaczy.
Wyjazd był realizowany w ramach projektu współpracy pt. „Potencjał rybołówstwa i wędkarstwa- tworzenie warunków dla procesu rozwoju lokalnego obszarów LGR”, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze.