Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WSPÓLNE SPRZĄTANIE TO NASZE WYZWANIE

W minioną upalną niedzielę 04.07.2021 r.  nad brzegiem jeziora Białego spotkała się liczna grupa strażaków-ochotników z chmieleńskiej OSP, którzy jako cel swego działania wzięli posprzątanie dna i brzegów jeziora Białego. Członkowie sekcji płetwonurków po niedługim czasie zaczęli wydobywać na brzeg różnorodne skarby. Te „skarby” to stare butelki szklane i plastikowe,  puszki, akcesoria wędkarskie, wiele innych mniejszych przedmiotów. Wśród ciekawych wydobytych z dna jeziora przedmiotów była dość oryginalna luneta oraz piła do drewna. Jednak najbardziej cennym znaleziskiem był stalowy, kuty pręt porośnięty muszlami wyciągnięty nieopodal pomostu restauracyjnego, niedaleko od brzegu gdzie niegdyś stała stara chmieleńska kuźnia.

Według zapewnień nurkujących druhów  natrafili oni na coś bardzo ciekawego znajdującego się  w tej części jeziora Białego. Miejsce to zostanie spenetrowane podczas kolejnych akcji  szukania skarbów. Może w końcu uda się odnaleźć zaginione dzwony, które znalazły się dawno, dawno temu na dnie jeziora i spoczywają tam do dzisiaj.

Praca nurków czyszczących dno jeziora była obserwowana z brzegu przez zaciekawionych turystów, którzy licznie przybyli tego dnia do Chmielna.

Posprzątana została także tzw. „ścieżka zdrowia”  prowadząca przez teren grodziska. Ilości szklanych butelek znalezionych tam w wodzie przekroczyła możliwość wyłowienia ich podczas jednego sprzątania.

W akcji wzięło udział wielu druhów ,jak widać na fotografiach, w  bardzo zróżnicowanym wieku, którzy poświęcili swój wolny czas na sprzątanie dna i brzegów jeziora:

Płetwonurkowie:
1.Radosław Milczewski
2.Krzysztof Buczyński
3.Paweł Regliński

 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
1.Szymon Klinkosz
2.Kacper Plichta
3.Kacper Reglinski
4.Nikodem Reglinski
5.Adam Reglinski
6.Oskar Regliński
7.Aleksandra Reglińska

 Członkowie czynni OSP Chmielno
1.Kacper Łaszewski
2.Daniel Gosz
3.Dawid Zdrojewski
4.Adam Klinkosz
5.Karolina Gruchała
6.Magdalena Reglinska
7.Krzysztof Reglinski
8.Leszek Formela
9.Natalia Neumiler
10.Szymon Regliński

Za to należą się im słowa szczególnego uznania i podziękowania,  szczególnie dla druha Naczelnika Adama Klinkosza, który całością akcji  kierował i wszystko wraz członkami OSP Chmielno przygotował.Akcji patronowała Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY wraz z Urzędem Gminy Chmielno.