Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Ważne informacje dla beneficjentów

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby informuje, że dnia 8 czerwca br. przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zaktualizowane Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców.
Uprzejmie informujemy, iż po aktualizacji „Zasady” obowiązywać mają wszystkich wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, również tych, którzy realizują już swoje operacje. Rozmowy z MGiŻŚ w tej sprawie nadal trwają, jednakże na chwilę obecną zasady obowiązują i należy się do nich stosować.
W związku z tym, iż nie zastosowanie się do „Zasad” skutkować będzie nałożeniem bardzo wysokich kar administracyjnych, zachęcamy wszystkich naszych Beneficjentów do kontaktu z pracownikami biura LGR Kaszuby i konsultacji w tej sprawie.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawcóe w ramach programu operacyjnego "Rybactwo i Morze"