Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WARSZTATY MALOWANIA NA CERAMICE

Dzieci biorące udział w aktywnościach przygotowanych przez LGR Kaszuby na ferie zimowe z pewnością nie narzekają na brak atrakcji. Tym razem młodzież, która nas odwiedziła uczestniczyła w warsztatach malowania na ceramice. Uczestnicy zajęć w ich ramach stworzyli piękne malowidła na ceramicznych płytkach. Kto nie chciałby mieć tak pięknie, ręcznie wykonanych ozdób w domu  ;) W nagrodę nasi goście skorzystali z możliwości sali interaktywnej.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej