Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

W POGONI ZA CZYSTOŚCIĄ - Z JAKIM ZAANGAŻOWANIEM DZIECI I MŁODZIEŻ Z OBSZARU LGR KASZUBY WZIĘLI UDZIAL W AKCJI PN. WIELKIE SPRZĄTANIE BRZEGÓW JEZIOR KASZUBSKICH

W dniach od 18 do 22 kwietnia 2016 r. na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby młodzi ochotnicy – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięli udział w akcji pn. „Wielkie sprzątanie brzegów jezior kaszubskich”. Łącznie do udziału w akcji zgłosiły się 24 szkoły z obszaru działalności LGR Kaszuby deklarując uczestnictwo w akcji w sumie ponad 1000 uczniów. Głównym zamierzeniem akcji  było wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne, edukacji z zakresu poszanowania  zasobów naturalnych, zwłaszcza wody, surowców naturalnych i lasów.

Podczas trwania realizacji przedsięwzięcia każdorazowo dzieci i młodzież wyposażone zostały w rękawice ochronne i worki na nieczystości, następnie wybierały się na spacer nad wybrane tereny przyjeziorne, w trakcie którego zbierano śmieci. Mimo, że czasami aura nie sprzyjała, było zimno, a niebo zachmurzone, nie przeszkodziło to w pracowitych eko-wędrówkach. Dla dwóch zespołów uczniowskich z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku oraz Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chmielnie przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie przygotowali dodatkową atrakcję w postaci pokazów z użyciem łodzi strażackiej.

Uczestnicy akcji byli usatysfakcjonowani z dobrze wykonanej pracy oraz z wzięcia udziału w tak szlachetnym przedsięwzięciu. Zapytani o opinię o celowości organizacji takich inicjatyw, odpowiedzieli jak zacytowano. „Powinniśmy dbać o środowisko. Nie wyrzucać śmieci nad jeziorem i na trawnik jak są do tego odpowiednie pojemniki. Ważne jest żeby żyć w czystym otoczeniu. Popieram takie akcje i sądzę, że wszyscy w szkole myślą tak samo. Podobało mi się bardzo.”

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby składa serdeczne podziękowania za włączenie się w realizację przedsięwzięcia, wsparcie, aktywny udział oraz ogromne zaangażowanie i propagowanie świadomości ekologicznej dla: Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmin: Chmielno, Kartuzy, Sierakowice, Sulęczyno i Stężyca oraz Firmy Radbur sp. z o. o. i Firmy ELWOZ sp. z o. o. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za wsparcie zgłoszonych do udziału w akcji zespołów uczniowskich. Szczególne podziękowania kierujemy również do Dyrekcji Szkół, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży, którzy dostrzegli potrzebę wzięcia udziału w przedsięwzięciu, dbania o nasze naturalne środowisko.