Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

UCZNIOWIE ZE SZKOŁY W BRODNICY GÓRNEJ W LGR KASZUBY

W dniach 05.04.2022 r., 12.04.2022 r. oraz 13.04.2022 r. odwiedziło nas łącznie ponad 60 uczniów ze szkoły podstawowej w Brodnicy Górnej. W dwóch pierwszych terminach uczniowie wzięli udział w warsztatach filcowania na sucho pisanek wielkanocnych, natomiast w dniu 13.04.2022 r. przeprowadziliśmy warsztat wykonywania mydeł glicerynowych.

Zajęcia wykonywania mydeł glicerynowych realizowane były w ramach  projektu współpracy pn. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

Grupa odwiedzająca nas w dniu 05.04.2022 r. wzięła udział w warsztacie rybackim, podczas którego przedstawiliśmy zgromadzone w LGR Kaszuby eksponaty wyjaśniając przy tym ich pochodzenie i przeznaczenie.

Druga cześć spotkania dla grup w dniach 12- 13.04.2022 r. polegała na skorzystaniu z oferty sali multimedialnej oraz projekcji edukacyjnego filmu 3D.

Pokaz edukacyjnego filmu 3D zrealizowano w ramach:
Celu ogólnego 2. Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Celu szczegółowego 2.1 Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcia 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na jakość wód poprzez projekcję filmów edukacyjnych w LGR Kaszuby.