Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

„Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowane - edycja II”

W środę 27.09.2017r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się warsztaty malowania na szkle w ramach projektu pt. „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowane - edycja II”. 

Zajęcia umożliwiają realizację głównych założeń projektu, a mianowicie mają przyczynić się do budowania tożsamości regionalnej i lokalnej w woj. pomorskim, wzmocnienia więzi dzieci i młodzieży z regionem, dbałości o zachowanie różnorodności kulturowej województwa, wzrostu zaangażowania w kulturę i sztukę oraz poszerzenia wiedzy o środowisku lokalnym.

Uczniowie z SP w Łapalicach byli drugą grupą która wzięła udział w projekcie. Prace wykonali w sposób profesionalny przy czym dobrze się bawili. Swoje dzieła dzieci zabrały ze sobą do domów.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Pomorskie w ramach projektu pt. „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana – edycja II”.
Warsztaty realizowane są w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

 

LOGO woj. pomorskie_mini