Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

RUSZYLIŚMY Z NOWYM PROJEKTEM

W środę 20.09.2017r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się pierwsze warsztaty na ceramice w ramach projektu pt. „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowane - edycja II”.
Zajęcia umożliwiają realizację głównych założeń projektu, a mianowicie mają przyczynić się do budowania tożsamości regionalnej i lokalnej w woj. pomorskim, wzmocnienia więzi dzieci i młodzieży z regionem, dbałości o zachowanie różnorodności kulturowej województwa, wzrostu zaangażowania w kulturę i sztukę oraz poszerzenia wiedzy o środowisku lokalnym.

Pierwszą grupą, która wzięła udział w przedsięwzięciu byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łapalicach. Stworzyli oni piękne motywy kaszubskie na ceramicznych kubkach.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Pomorskie w ramach projektu pt. „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana – edycja II”.
Warsztaty realizowane są w ramach działań aktywizujących lokalne społeczności LGR Kaszuby.

 LOGO woj. pomorskie_mini