Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

POPLENEROWA WYSTAWA RZEŹB

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia wystawy poplenerowej będącej efektem Pleneru Rzeźbiarskiego pt. „Tradycje lokalne w drewnie zaklęte”.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zakończył się w Chmielnie plener rzeźbiarski. Wzięło w nim udział siedmiu artystów: pani Natasza Sobczak oraz panowie: Sylwester Sowa, Kazimierz Kakowski, Andrzej Mirończuk, Bogusław Migel, Jan Różycki i Zenon Stańko. Wykonane przez nich drewniane rzeźby zostały ustawione w Kompleksie Wichrowe Wzgórze w Chmielnie i aktualnie stanowią dodatkową atrakcję dla mieszkańców i turystów. Wszystkich chętnych zachęcamy do odwiedzenia wystawy i podziwiania kunsztu pracy artystów.

Inicjatywa realizowana była w ramach projektu pt.: „Rybactwo wczoraj i dziś - realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta” zgodnie z działaniami prowadzonymi w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4.  Zwiększenie zatrudnienia spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.