Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

PONOWNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY „NIE TYLKO DLA RYB – JAK EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI ZMIENIŁ MOJE OTOCZNIE”

Chcielibyśmy przypomnieć, że 31 października upływa termin na składanie prac konkursowych w ramach I edycji ogólnopolskiego konkursu filmowego pn. „ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie", organizowanego dla młodzieży i osób dorosłych, w tym beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce. 

 
Organizatorem konkurs pn. „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie", jest Departament Pomocy technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na naszej stronie internetowej, w poniższych wpisach można znaleźć szczegółowe informacje lub w załączonych poniżej linkach.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i-ogolnopolski-konkurs-filmowy-nie-tylko-dla-ryb--jak-europejski-fundusz-morski-i-rybacki-zmienil-moje-otoczenie
lub
https://www.rybactwo.gov.pl


SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

02-konkurs filmowy plakat 2048x1449