Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

POKAZ FILMU EDUKACYJNEGO

W dniu 13 grudnia 2019 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbył się pokaz filmu edukacyjnego uświadamiającego negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na jakość wód dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chmielnie. W drugiej części spotkania dzieci malowały świąteczne obrazki na szkle. 

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2 Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Cel szczegółowy 2.1 Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na jakość wód poprzez projekcję filmów edukacyjnych w LGR Kaszuby