Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W czwartek 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 17.30 w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Jednym z głównych celów zebrania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGR Kaszuby w 2018 roku.

Członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej przedstawili także sprawozdanie z działalności organów w 2018 roku. Ważnym punktem zebrania było udzielnie Zarządowi LGR Kaszuby absolutorium, uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. Po części sprawozdawczej spotkania nastąpiła część wyborcza. W wyniku głosowań wybrano nowych Członków Rady Stowarzyszenia w liczbie 29 osób.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie dziękuje wszystkim członkom za przybycie na Walne Zebranie Członków.